Aneta Czarlewska

Od 2015 r. jest współwłaścicielką Ośrodka Szkoleń i Terapii MOST. Obecnie jest w trakcie szkolenia do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPI w podejściu Integratywnym, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii, w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Jest psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, wchodzącego w skład Polskiej Rady Psychoterapii.
Swoją pracę stale superwizuje u certyfikowanych superwizorów w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.
Pracuje w modelu psychoterapii Integratywnej.
W tym podejściu psychoterapia służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu – lecz także temu, żeby człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie, w końcu stanąć wobec spraw ostatecznych.

Stale poszerza swoje umiejętności i kompetencje biorąc udział w szkoleniach z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistego. Ukończyła m.in. kursy:

Integratywna psychoterapia krótkoterminowa
Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie. Psychosomatoterapia z elementami psychoneuroimmunologii I i II stopień
Diagnoza kliniczna – DSM-V
Integratywna MetaSystemowa psychoterapia depresji
Integratywna MetaSystemowa psychoterapia zaburzeń lękowych
Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych
Choroba i śmierć – od wali i lęku do spokoju i miłości.
Hipnoza kliniczna – kurs podstawowy i zaawansowany

W swojej pracy przestrzega Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz Kodeksu Etycznego Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii.