Regulamin prowadzenia psychoterapii

ZASADY PROWADZENIA PSYCHOTERAPII
W Mikołowskim Ośrodku Szkoleń i Terapii MOST

W Mikołowskim Ośrodku Szkoleń i Terapii MOST przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.

Usługi prowadzone są przez psychoterapeutów będących w trakcie lub po ukończeniu czteroletniego kursu psychoterapii, akredytowanego przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii, Polskie Towarzystwo Psychoterapii.

Usługi są odpłatne. Sesja indywidualna trwa 45 minut i kosztuje 100 zł. Sesja małżeńska/par kosztuje 150 zł./ 90 minut.

Opłata za każdą sesję uiszczana jest pod koniec każdego spotkania lub przelewem na konto, przed spotkaniem.
Nr konta do wpłat: 05 1050 1214 1000 0092 1155 3608

Podwyższanie opłat zapowiadane jest z miesięcznym wyprzedzeniem.

W przypadku spóźnienia pacjenta, płaci on za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.

Jeżeli pacjent odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za odwołaną sesję.

W terminie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie.

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.

Pomiędzy sesjami można w naglących sprawach dzwonić do swojego terapeuty, w uzgodnionych godzinach. Jeśli łączny czas telefonów, odpowiadania na maile czy sms zajmie terapeucie więcej niż 15 minut pomiędzy jedną a drugą sesją, płaci się za to dodatkową proporcjonalną opłatę, na najbliższej sesji.
Rozmowa telefoniczna nie zastępuje terapii.

Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii. Podczas przerw pacjent może, choć nie musi, skorzystać ze spotkań z terapeutą zastępczym wskazanym przez terapeutę prowadzącego.

W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba, że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
Czas trwania terapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z terapeutą.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów.

W niektórych sesjach psychoterapeutycznych mogą za zgodą pacjenta towarzyszyć inni psychoterapeuci - koterapeuci, asystenci, stażyści, konsultanci.

By terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.

O wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenie terapii – o to wszystko mogą Państwo kiedykolwiek pytać swojego terapeutę.

W swojej pracy przestrzegamy kodeksu etycznego Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii.

Życzymy Państwu owocnej psychoterapii, a my dołożymy wszelkich starań, by taka właśnie była.

 

Dla Państwa wygody umieszczamy również poniżej regulamin do pobrania w pliku PDF.

pdf